Hvad er BG’s tre søjler?

Hvad er BG’s tre søjler?

STX på BG hviler på tre søjler: BeGlobal, BeScience og Business. De 11 studieretninger, vi udbyder på BG, er opdelt i disse.

Søjlerne udgør en slags overordnet tema, som alle de tilhørende studieretninger beskæftiger sig med. I BeGlobal-søjlen finder du f.eks. seks forskellige studieretninger, der alle sammen kredser om kultur, samfund og sprog. BeScience’s to studieretninger har fokus på naturvidenskab og eksperimentelt arbejde, og de to studieretninger, som er en del af Business-søjlen, lægger vægt på virksomhedssamarbejde, international økonomi og casestudier. I både BeGlobal-søjlen og BeScience-søjlen findes desuden studie-retninger med musik som studieretningsfag.

Så vidt det er muligt, opdeler vi klasserne efter søjler. På denne måde er du sikker på at komme i klasse med nogen, der interesserer sig for det samme som dig, og I får samtidig en fælles klasseidentitet. Samtidig kan undervisningen i de obligatoriske fag tilpasses søjlens fokuspunkter.

No Comments

Post A Comment