BeScience (PDJF)

BeScience (PDJF)

BG påbegyndte i foråret 2020 et projekt støttet af Poul Due Jensens Fond (PDJF). Formålet med PDJF-projektet er at opbygge en ny naturvidenskabelig søjle på BG kaldet BeScience. BeScience-søjlen har bl.a. fokus på FN’s Verdensmål, især “SDG 6 – Vand og sanitet”, og et særligt fokus på Afrika syd for Sahara.

 

Målet for PDJF-projektet er udvikling af profilen og undervisningen for de naturvidenskabelige studieretninger på gymnasiet. Projektet skal munde ud i opførslen af tre vandprojekter i Bagamoyo, Tanzania. PDJF donerer hele dette udviklingsprojekt omkring Afrika; herunder giver de midler til at skabe interesse for projektet lokalt i Bjerringbro og Midtjylland, samt til at efteruddanne lærere fra BG i vanddelen af projektet.

 

Et væsentligt element i PDJF-projektet er støtte til at tre årgange fra BeScience-søjlen kan komme på studietur til Tanzania. I forbindelse med hver studietur arbejder eleverne sammen med et lokalsamfund på rejsedestinationen om udvikling af et vandprojekt. I arbejdet med udviklingen af projektet har PDJF tilbudt, at eleverne kan få mulighed for at gennemføre alle nødvendige undersøgelser, analyser og beregninger, der skal danne grundlag for efterfølgende design og konstruktion af de valgte løsninger, fx en solcelledrevet vandkiosk.

Projektets bidrag til BeScience-klasserne

Dette vil bl.a. indebære, at du som elev på BeScience kan komme til at:

  • gennemføre interviews af lokalbefolkningen om forbrugsvaner, og potentiale for lokal støtte til et vandprojekt, fx i form af betaling for vand eller bidrag med materialer eller arbejdskraft
  • kunne lokalisere forskellige vandkilder
  • kunne foretage relevante vandanalyser
  • kunne foretage landmålinger og bruge GPS til optegning af kort med relevant information om kilder og forbrugere
  • kunne måle ydeevne for brøndboringer og i vandløb
  • kunne dimensionere vandløsninger, inkl. pumper, solceller, batterier, vindmølle, vandtank, rørføring og sanitet.

Den mulighed PDJF-projektet har givet BG er helt unik; som elev får du ikke bare lov at høre om et projekt, eller følge med i et; du får helt selv lov til at være med til at gennemføre hele processen fra det første møde med lokalbefolkningen til det færdige projekt er dimensioneret og klar til at blive opført. Det er meget virkelighedsnært!

 

Og det er ikke et hvilket som helst projekt, du får medansvar for – Det er et projekt der gennemgribende vil være livsforbedrende for andre mennesker.