Hvem er vi?

Profil og værdier

På Bjerringbro Gymnasium (BG) udbyder vi en 3-årig stx og en 2-årig hf. Vi har fokus på elevernes faglige udvikling og trivsel. Vi uddanner unge mennesker med udsyn til omverdenen og indsigt i sig selv. Vi giver dem medbestemmelse og frihed til at handle. Derved opnår de personlig myndighed og handlekraft.

 

BG er et gymnasium, hvor nærhed mellem eleverne, personalet og ledelsen understøtter en smidig dialog i udviklingen af vores fælles skole. Vi arbejder vedholdende og engageret med at sikre BG’s position som et mindre gymnasium med et bredt udbud af studieretninger (stx) og fagpakker (hf). Vores elever kommer fra de fire kommuner omkring Bjerringbro: Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers. Vi lægger vægt på samarbejdet med grundskolerne, friskolerne og efterskolerne, fordi samarbejdet gør os bedre til at skabe en tryg overgang til gymnasiet.

 

BG er kendt for at favne bredt og for at have et stærkt fællesskab. På BG kan man opleve en ”efterskolestemning”, fordi vi dyrker fællesskabet på tværs af uddannelse, klasser og årgange. Vi har fokus på, at en relevant, nærværende skoledag går hånd i hånd med elevernes motivation, læring og trivsel.

 

BG prioriterer en solid faglig undervisning, der knytter an til det omkringliggende samfund – herunder det lokale erhvervsliv. Derfor har vi organiseret vores skole i fire søjler:

  • BeScience-søjlen (stx) med de naturvidenskabelige studieretninger henvender sig til elever med interesse for natur- og sundhedsvidenskab.
  • Business-søjlen (stx) med de to business-studieretninger henvender sig til elever med interesse for international handel og startups.
  • BeGlobal-søjlen (stx) med de sproglige og samfundsvidenskabelige studieretninger henvender sig til elever med interesse for kulturelle og samfundsmæssige forhold.
  • HF-søjlen har to lektiefri fagpakker (Uniform og Society & Health) der begge tilbyder elever en praksisnær almen uddannelse med mulighed for studiepraktik til korte og mellemlange uddannelser.

De fire søjler giver eleverne en særlig faglig identitet, som supplerer en fælles identitet som BG’er!

 

 

– Rektor Claus Kjeldsen

Elever foran gymnasiet