Hvem er vi?

Er du interesseret i international økonomi gennem praktiske, erhvervsrettede undervisningsforløb med store internationale virksomheder og en studietur til Kina?

Profil

At gå på BG er ikke bare at lære det faglige – vi bliver også klar til livet. Her lægger vi kræfter i vores indsatsområder; vi bestiller noget og vi udvikler vores personlighed. Vores spilleregler indebærer, at vi skaber tilknytning til andre mennesker på en god måde. Her lærer vi at indgå i fællesskaber og tage ansvar.

Elevrådet på BG

 

Bjerringbro Gymnasium er et fagligt stærkt gymnasium på højde med sin tid og tæt på den enkelte elev. Det betyder, at vi uddanner unge mennesker på en måde, der gør dem så fagligt dygtige, som de kan. De får udsyn til omverdenen og indsigt i sig selv. Vi giver dem frihed til at handle og medbestemmelse. Derved opnår de personlig myndighed og handlekraft.

 

Skolens udbud af studieretninger og valgfag sikrer, at eleverne kan specialisere sig i en bestemt retning eller på tværs af hovedområderne, som er science, samfundsfag, sprog og kunst.

 

BG er kendt for at favne bredt og for at have et stort fællesskab både fagligt og socialt. Vi har fokus på, at relevant, nærværende undervisning går hånd i hånd med elevernes motivation, læring og trivsel. Derfor er vores skole også blandt de bedste, når det gælder at fastholde eleverne og opnå gode resultater. Vores elever klarer sig godt både i de tre år, de går på BG, og efterfølgende.

 

BG er et mindre gymnasium, hvor nærhed mellem eleverne, personalet og ledelsen sikrer en smidig dialog i udviklingen af vores fælles skole og arbejdsplads. En skole med et attraktivt arbejds- og undervisningsmiljø og med stor vilje og evne til at bygge bro til omverdenen.

 

Rektor Claus Kjeldsen

Værdigrundlag

BG’s grundlæggende værdier fortæller hvem vi er. Det er værdier, som er skabt og vedligeholdt gennem tradition og fornyelse, og som mærkes tydeligt i vores adfærd. For os er følgende værdier en forudsætning og begrundelse for succes.

 

  1. Elevens læring, dannelse og trivsel i centrum
  2. Bæredygtig udvikling af undervisningen indenfor og på tværs af:  Science – Samfundsfag – Sprog og Kunst
  3. Fokus på relationer og inkluderende fællesskab
  4. Opmærksomhed og samarbejde i forhold til omverdenen
  5. Vedholdenhed og engagement

Mission

Bjerringbro Gymnasium (BG) er et alment gymnasium (stx), som henvender sig til unge, med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion.
Med en studentereksamen fra BG kan man opnå de faglige kvalifikationer og den studiekompetence, som er forudsætningen for at få adgang til samt gennemføre en videregående uddannelse. Det gælder både de korte, mellemlange og lange uddannelser.

 

Vi arbejder vedholdende og engageret med at sikre BG’s position som et mindre gymnasium med det fulde udbud af studieretninger, fag og aktiviteter. Derved sikrer vi et stærkt ungdomsuddannelsestilbud i lokalområdet. Mange af vores elever kommer fra oplandet omkring Bjerringbro og fra mindst fire kommuner: Viborg, Silkeborg, Favrskov og Randers. Vi lægger vægt på samarbejde med vores fødeskoler, fordi vi bliver inspireret af det, og fordi det er med til at skabe smidig overgang til gymnasiet.

 

Vi tilpasser vores skema og mødetider til offentlig transport, så vores elever kan få en fornuftig balance mellem skole og fritid. Fra 1. august 2015 starter skolen kl. 8:00 og slutter 14:55. Efter skoletid er der mulighed for lektiecafé og andre frivillige aktiviteter herunder sport, science, mediefag, musik og billedkunst. Der er tilbud om fester og cafeer i et trygt og godt ungdomsmiljø.

 

Vi prioriterer en solid faglig undervisning båret af aktualitet og relevans og med fokus på innovation og samarbejde med omverdenen. Vi bygger bro til grundskolerne, de videregående uddannelser og erhvervslivet. På den måde tilbyder vi en gymnasieuddannelse, som er tidssvarende i forhold til de krav og kompetencer, som efterspørges i et moderne globaliseret videnssamfund.

 

Vi har fokus på samarbejdet om udviklingen af skole og undervisning, og vi er særdeles engagerede i den enkelte elevs læring, dannelse og trivsel. Et vigtigt element i processen er at styrke og udvikle elevindflydelse og ansvar samt skabe et socialt miljø med nærhed, fællesskab og tolerance.

Vision

Bjerringbro Gymnasium er et fagligt stærkt gymnasium på højde med sin tid og tæt på den enkelte elev. Det betyder, at vi uddanner unge mennesker, på en sådan måde, at de:

 

  • Bliver så fagligt dygtige, som de kan.
  • Får et stort udsyn i forhold til omverdenen.
  • Opnår personlig myndighed og handlekraft

 

Med afsæt i vores værdier og mission skaber vi et gymnasium, hvor spændende og varieret undervisning samt frivillige aktiviteter og gode relationer indenfor og på tværs af klasser og årgange, giver vores elever de bedst mulige betingelser for et levende og engagerende gymnasieliv.

Læs mere om BG’s hovedopgaver på dette link