Årets gang

Arrangementer på BG

Åbent Hus og orienteringsaften: afholdes 2 gange årligt, hvor kommende elever og deres forældre inviteres indenfor. Tidspunkter for kommende Åbent Hus fastsættes i foråret.

 

Forårskoncert: afvikles i april og er et åbent arrangement for alle interesserede

 

Gymnasiefesterne: 6 årligt, arrangeres af elevernes festudvalg

 

Fællestimerne: 4-6 gange årligt, arrangeres af aktivitetsudvalget

 

Morgensamlinger: hver fredag i 10-frikvarteret. Meddelelser og nyt fra alle. Arrangeres af aktivitetsudvalget

 

Temadage: 1 gang årligt, arrangeres af aktivitetsudvalget.

 

Hyttetur for 1g: afvikles i starten af skoleåret og arrangeres af 1g teamlederne. 2-dages tur til Virksund.

 

Første skoledag: kulturgruppen i samarbejde med 2g og 3g elevudvalg arrangerer festlig modtagelse af nye 1g’ere i august.

 

Juleklip: hele skolen klipper julepynt til den store julekonkurrence.

 

Julekoncert for grundskolerne: Alle elever fra Bjerringbro skole inviteres til julekoncert afholdt af musikholdene.

 

Juleafslutning: sidste skoledag før jul.