Eksamen
Regler for eksamen på Bjerringbro Gymnasium. Herunder eksamensbekendtgørelsen, fagenes bekendtgørelser, 7-trins karakterskalaen og beregning af dit eksamensgennemsnit.
16829
page-template-default,page,page-id-16829,page-child,parent-pageid-15740,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

Eksamen

Regler for eksamen på Bjerringbro Gymnasium

Generel orientering om eksamen

1. Faglærerne orienterer om regler for eksamen i de enkelte fag.
2. Klasselærerne i 3g orienterer om AT-eksamen.
3. Planen offentliggøres i Lectio – man er selv ansvarlig for at se sin plan i Lectio. En 3g’er skal kunne tælle til 8/9 prøver, når eksamener fra 1g og 2g medtælles – kan man ikke det, skal vicerektor kontaktes med det samme.
4. Evt. ændringer i eksamensplanen er man selv ansvarlig for at se i Lectio – dog vil ændringer mindre end 72 timer fra prøvens begyndelse blive meddelt personligt.

5. Ved 24-times prøver: Trækning af eksamensspørgsmål dagen før på kontoret kl. 8.00 eller 12.00 (fremgår også af eksamensplanen). Lodtrækningen forestås af KD, CK eller DG.

Generelle regler for eksamen:

  • For elever med 4 A-niveaufag er antallet af prøver 8 + studieretningsprojektet.
  • For elever med 5 A-niveaufag øges antallet af prøver med 1: En elev med 5 A-niveaufag skal altså aflægge 9 prøver + studieretningsprojektet.
  • Ved udtræk af prøvefag til sommerterminen 2g sikres, at eleven efter terminen har aflagt minimum to prøver.
  • Samlet skal eleverne (om muligt) aflægge mindst 4 skriftlige prøver – ellers 3

AT er stadig eneste obligatoriske prøvefag.

Generelle retningslinjer for årsprøver på BG:

  • Alle elever skal op i én skriftlig årsprøve efter 2g i studieretningsfaget på A-niveaufag.
  • Hvis der er to A-niveau i studieretningen, skal man op i begge disse fag
  • Mundtlig årsprøve efter 2g: Årsprøve i AT (uanset antallet af eksamener)
  • Skriftlig årsprøve efter 1g i Dansk og Matematik B/A
  • Mundtlig årsprøve efter 1g: Èn mundtlig årsprøve i et fag, som eleverne skal have i 2g (uanset antallet af eksamener)

Mødetid

Til skriftlige prøver er mødetiden altid 15 minutter før prøvens start. Fem minutter før prøvens start skal alle sidde på deres pladser for at modtage instruktion.
Til mundtlige prøver skal du møde 15 minutter før den tid, som er meddelt i din eksamensplan.
Hvis man kommer for sent, har man ikke adgang til prøven. Rektor kan dispensere, hvis du har en meget god grund, så hvis du er forsinket, skal du straks opsøge rektor. Hvis du ved, at du vil blive forsinket, skal du så hurtigt som muligt ringe til skolen.
Bemærk, at en prøve er begyndt, når opgaven er uddelt (skriftlig eksamen), eller når spørgsmålet er trukket.
Aflevering af den større skriftlige opgave skal ske til det fastsatte tidspunkt. Tidspunktet vil fremgå af skolens årsplan.

Sygdom

Hvis du bliver syg eller af andre uforsætlige grunde ikke kan møde til en eksamen, skal du straks ringe til skolen (86 68 36 00). Du kan komme til sygeeksamen, men det forudsætter, at du har en lægeerklæring, og at du tilmelder dig senest den første mandag i sommerferien.

Hvis du bliver syg til en terminsprøve eller en årsprøve, skal du ringe til skolen og meddele det. Desuden skal du aflevere en lægeerklæring, hvorefter du vil få tilbudt en sygeprøve.

Snyd

Hvis en elev snyder eller forsøger at snyde ved eksamen, vil det medføre bortvisning fra prøven. Dette gælder også snyd i forbindelse med den større skriftlige opgave. Prøven kan derefter først aflægges til næste ordinære eksamenstermin.

Snyd ved terminsprøver og årsprøver medfører ligeledes bortvisning fra prøven, og da prøverne er obligatoriske, får det konsekvenser for fortsættelse på skolen.

Hjælpemidler

Du har selv ansvaret for at medbringe de hjælpemidler, som i følge officielle regler må bruges. Hvis du er i tvivl, så spørg din faglærer.
Bemærk, at man ikke må låne hjælpemidler af hinanden under prøve.
Skolens regler for brug af PC til skriftlig eksamen kan læses her.
En PC må ikke tages ud af prøvelokalet før afslutningen af den skriftlige prøve, hvortil den har været anvendt.

Mobiltelefoner

er ikke tilladt. Hvis du alligevel medbringer en, skal du aflevere den til tilsynet (ved skriftlig eksamen) eller eksaminator (ved mundtlig eksamen). Du er selv ansvarlig for at få afleveret din mobiltelefon.

Hovedtelefoner

er ikke tilladt.

Klager over prøverne

Klage over en årskarakter eller en eksamenskarakter skal være skolens ledelse i hænde senest 14 dage efter karakterens offentliggørelse. Klage over skriftlige karakterer sorterer under vicerektor. Klage over mundtlig karakterer sorterer under rektor.

Klager skal være begrundede. Det anbefales, at man taler med sin lærer om bedømmelsen,  inden man klager. Lærerne kan ofte give uddybende forklaring, som hjælper eleven til at vurdere, om det er relevant at klage. Rektor, og i nogle tilfælde vicerektor, afgør, om en klage skal behandles eller afvises.

Se evt. også eksamensbekendtgørelsen kap 10.

Forstyrrende adfærd under eksamen

herunder at komme for sent eller at forstyrre andre eksaminander, vil medføre bortvisning fra eksamen. Skolens studie- og ordensregler er naturligvis også gældende i forbindelse med eksamen.

Tilmelding til eksamen

sker automatisk, hvis skolens studie- og ordensregler er overholdt.

For selvstuderende er tilmeldingsfristen 1. marts før eksamensterminen.

Aflevering af opgaver og projekter mv.

der er en forudsætning for eller en del af prøven eller eksamen.
Afleveringsfristen fastlægges i den plan for afleveringer af skriftlige arbejder, som udarbejdes forud for semesterstart.
I god tid inden prøvernes afholdelse orienterer faglærerne om prøvernes forløb m.h.t. omfang og udformning af opgaverne.

 

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk