Større skr. opgaver

To elever der sidder med laptop på gangareal

Skriftligt arbejde – en del af tilværelsen som gymnasieelev

I dine 3 år på BG kommer du i en del af dine fag til at aflevere skriftlige opgaver. Lærerne fordeler dog opgaverne jævnt udover de 3 år,

så du ikke har for mange skriftlige opgaver på samme tid. Udover opgaverne i de forskellige fag skal du i din gymnasietid aflevere to større skriftlige opgaver.

Nemlig SRO’en og SRP’en.

SRO

Studieretningsopgaven (SRO) udarbejdes i 2.g. Opgaven er en forberedelse til Studieretningsprojektet (SRP), der udarbejdes i 3.g.

SRO’en er en tværfaglig opgave, der altså derfor skrives i 2 af de fag, du har på BG.

Klik her og læs mere om SRO

SRP

Studieretningsprojektet (SRP) udarbejdes i 3.g. SRP’en skrives oftest i to fag og har fokus på samspil mellem fag og fagenes metoder.

SRP’en er den største opgave, du kommer til at skrive på BG.

Læs mere om SRP’en her