BeScience: Afrika i Bjerringbro

BeScience: Afrika i Bjerringbro (NNF)

Det primære formål med projektet er at inddrage og engagere elever i autentiske tværfaglige problemstillinger i et virkelighedsnært undervisningsmiljø med relevante undervisningsfaciliteter og materialer.

 

Projektet skal bidrage til at børn og unge:

  • oplever arbejde med naturvidenskab og teknologi som meningsfuldt og derigennem opnår øget interesse for og engagement i verden
  • får bevidsthed om udfordringer, begrænsninger og styrker i andre samfund og derigennem udvikler deres verdensborgerskab,
  • bliver dygtige til problemløsning med udgangspunkt i en kulturel forståelse og derigennem oplever, at de kan bruge deres kompetencer og viden til at skabe værdi for andre.

 

Dette gøres ved at udvikle, opbygge og skabe:

  • en vandkiosk med egen vandboring og solcelledreven pumpe, som i Afrika fx vil kunne forsyne en skole og et lokalsamfund med rent vand
  • et anlæg med solcelledrevet vandpumpe og saltvandsbatteri, som i Afrika vil kunne levere driftssikker forsyning af energi og rent vand til fx en sundhedsklinik
  • et udelaboratorium med tilhørende drivhus og vandingsanlæg, hvor man kan udvikle afrikanske afgrøder. Det er relevant, fordi problemet i mange områder af Afrika ikke handler om sult, men om fejlernæring. Dyrkning af ernæringsrigtige grøntsager kræver en stabil vandforsyning.

 

Der vil, i et samarbejde mellem grundskole- og gymnasielærere i lokalområdet samt NVH blive udviklet forløb, der:

  • tager afsæt i udfordringer, som kan løses med rent vand og sanitet
  • viser, at et afsæt i FNs verdensmål kan skabe positive sideeffekter af afgørende betydning for udvikling, velfærd og sundhed.
BeScience: Afrika i Bjerringbro Logo