Fag og valgfag

To elever der sidder med laptop på gangareal

Obligatoriske fag

Valgfag

 • Dansk (A-niveau)
 • Historie (A-niveau)
 • Engelsk (B-niveau)
 • Idræt (C-niveau)
 • Andet fremmedsprog:
  –  Tysk (B-niveau), Spansk (A-niveau) eller Fransk (A-niveau)
 • Matematik (B-niveau)*
 • Fysik og Biologi (C-niveau)
 • Informatik eller Kemi (C-niveau)
 • Et naturvidenskabeligt fag på minimum B-niveau**
 • Samfundsfag (C-niveau)
 • Religion (C-niveau)
 • Oldtidskundskab (C-niveau)
 • Billedkunst, Mediefag eller Musik (C-niveau)
 • NV (naturvidenskabeligt grundforløb)
 • AP (almen sprogforståelse)

 

Læs mere om fagene på STX her

 

*ved 3 sprog på AAB, har man matematik på mindst C-niveau og kan afslutte naturvidenskabeligt fag på C-niveau.

**Ved 3 sprog på AAC, har man matematik på mindst B-niveau, men kan afslutte naturvidenskabeligt fag på C-niveau.

 

C-niveau: 1 år

B-niveau: 2 år

A-niveau: 3 år

I løbet af studieretningsforløbet har alle (afhængigt af studieretning) 1-3 frie valg.

 

På BG udbydes følgende valgfag:

  • Informatik C/B
  • Biologi B/A
  • Engelsk A
  • Fysik A
  • Filosofi C
  • Idræt B
  • Kemi B/A
  • Latin C
  • Matematik A
  • Mediefag B
  • Musik B/A
  • Psykologi C/B
  • Religion B
  • Samfundsfag B/A
  • Tysk A