BG’s Venner

BGs Venner

BGV er foreningen for de forældre, venner og erhvervsliv mv. som gerne vil give BG en særlig støtte og opbakning. Gennem medlemskab støttes økonomisk en række initiativer som BGV står for. Men medlemskabet er også en synlig tilkendegivelse af opbakning til Bjerringbro Gymnasium og  interesse i skolens liv.

BGV uddeler hvert år 1 legat til en af årets studenter som har gjort en særlig indsats for gymnasiet, og uddeler til alle årets studenter en rose. For elever med særlig økonomiske udfordringer er det muligt at ansøge BGV om støtte til fx studierejser.

I bestyrelsen for BGV er der repræsenteret forældre til nuværende – og tidligere – elever på BG, skolens rektor,  vicerektor, en lærer og en elev fra elevrådet.

 

Medlemsskaber:

 • For private er kontingentet 100,- kr. for et 1-årigt medlemskab og 200,- kr. for et medlemskab, så længe ens barn går på BG.
 • For erhvervsmedlemmer er kontingentet 500,- kr. om året.

           Kontingentet indbetales på konto: Nordea 2331 6757003642 el. Mobilepay: 21 41 16 89 – Kirsten Skjoldborg
Husk at angive jeres navn og e-mail på indbetalingen.

 • Ungdomsmedlemsskab (16-25 årige) koster 25 kr. årligt.  Betales via hjemmesiden Safeticket

Ansøgning om støtte til studierejse

Elever, der i længere perioder af deres gymnasietid er i en særlig vanskelig økonomisk situation, vil kunne søge støtte hos BGV til delvis dækning af studierejser.

Da BGV kun har begrænsede midler til studiestøtte, er det vigtigt, at alle elever som udgangspunkt iværksætter opsparing til studieturene så tidligt som muligt i 1.g. Forældrene bliver allerede inden skolestart i 1.g opmærksomme på, at der er udgifter til studieture, og dette forklares uddybende på 1.g forældremødet.

 • Ansøgningsskemaerne til BGV studierejse støtte ligger hos studievejlederne. Man skal tale med studievejlederen, inden man søger
 • Der kan ikke søges efter deadline for ratens forfald
 • Ansøgningsskemaet skal afleveres personligt til rektor  – der er en samtale med rektor om ansøgningen
 • Husk dato og underskrift på ansøgningen!

Bestyrelsen

 • Bestyrelsesmedlemmer – se her
 • Bestyrelsesmedlemmernes opgaver – se her
 • Referater – se her

Generalforsamling

 • Indkaldelse, dagsorden og referater – se her

 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i BG’s Venner d. 2/5 2024 kl. 18.15

 

Dagsorden for mødet:

 1. Redigering af vedtægter: ændring af regnskabsår samt præcisering af antal medlemmer i bestyrelsen (se forslag til rettelser med rødt i vedtægterne nedenfor)
 2. Drøftelse af kontingentstørrelse
 3. Eventuelt.

 

Der vil være tærte og salat til de fremmødte, så meld meget gerne tilbage, om I deltager.