STX studieretninger

STX studieretninger på BG

STX på BG hviler på tre søjler: BeGlobal, BeScience og Business. Vores 11 studieretninger er fordelt på disse. Søjlerne udgør en slags overordnet tema, som alle de tilhørende studieretninger tager udgangspunkt i.

 

Vi sigter efter at opdele vores klasser efter søjlerne. På denne måde er du sikker på at komme i klasse med nogen, der interesserer sig for det samme som dig, og I får samtidig en fælles klasseidentitet. Derudover tilpasses undervisningen i de obligatoriske fag til søjlens fokuspunkter.

BeGlobal

Beskæftiger sig især med:

– sprog

– kulturforståelse

– samfund

BeScience

Beskæftiger sig især med:

– naturvidenskab

– anvendelsesorienteret undervisning

– eksperimentelt arbejde

Business

Beskæftiger sig især med:

– casestudier og virksomhedssamarbejde

– international økonomi

– iværksætteri