Ledelsen

Claus Smedegaard Kjeldsen

Claus Smedegaard Kjeldsen

Rektor
ck@bggym.dk

Mobil: 2083 7571

Klaus Daugaard Løkke

Klaus Daugaard Løkke

Vicerektor
kd@bggym.dk

Mobil: 2748 4594

Rektor Claus Smedegård Kjeldsen

Undervisning: dansk, filosofi

Hovedopgaver

 • Ansættelse og afskedigelse, personalesager
 • Arbejdstidsaftale og lønpolitik
 • BGV – Bjerringbro Gymnasiums Venner
 • Eksternt samarbejde grundskoler
 • Elevklagesager
 • Faggruppeledelse
 • Holdoprettelser og valgfag
 • IT-chef
 • Klasseansvarlig for LF, fravær og elevsanktioner
 • Kontakt til Midttrafik
 • Opgavefordeling – timefagfordeling
 • Optagelse af nye elever
 • Overordnet personaleledelse, MUS og organisationsstrategi
 • Overordnet økonomisk og pædagogisk ledelse
 • Projektledelse
 • Pædagogisk ledelse
 • Samarbejde med elevrådet, elevtrivsel og elevdemokrati
 • Skolens bestyrelse
 • Udvalg: Samarbejdsudvalget, forretningsudvalget
 • Økonomi- og budgetansvarlig
 • Åbent Hus

Vicerektor Klaus Daugaard Løkke

Undervisning: historie, idræt

Hovedopgaver

 • Brobygning, introkurser og 10 CV
 • Eksamen og årsprøver – herunder terminsprøver
 • Ekskursioner og studierejser
 • Elev- og personaleadministration
 • Faggruppeledelse
 • Forældremøder og konsultationer
 • Fællesarrangementer og temadage
 • Internationalisering
 • Klasseansvarlig for LF, fravær og elevsanktioner
 • Mentorordningen, SPS
 • MTU, APV og elevtrivsel
 • Personaleledelse
 • Medarbejderudviklingssamtaler/gruppeudviklingssamtaler
 • Pædagogisk ledelse
 • Udvalg: samarbejdsudvalget, aktivitetsudvalget
 • Udvekslingselever
 • Universitetspraktik
 • Åbent Hus