Kvalitetsudviklingssystem

Følgende er Bjerringbro Gymnasiums samlede strategi for evaluering af undervisning og elevernes fagligt standpunkt og udvikling.

Elevernes faglige standpunkt og udvikling evalueres via:

– (STX og HF) Lærerforsamlinger tre gange årligt i alle HF og STX-klasser med deltagelse af studievejleder, lærerteam og uddannelsesleder (november, marts og juni).

– (STX) Evalueringssamtaler ifm. overgang fra grundforløb til studieretningsklasser.

 

Efterfølgende afholdes møde mellem ledelse, studievejledning og klasseteams, hvor studieretningsvalg for de enkelte elever drøftes og holdes op mod fagligt standpunkt. Desuden overleveres vigtig information om elevernes faglige standpunkt og trivsel til nye klasselærere.

 

– (STX) Karaktersamtaler afholdes af faglærerne efter offentliggørelse af standpunktskarakterer.

– (STX) Forældresamtaler i 1. g afholdes som karakterfri faglig udviklingssamtale med 5-7 faglærere i januar.

– (STX) 2. g samtale i september/november ud fra forud-udfyldt ”spind” med fokus på trivsel og fagligt niveau.

– (HF) Faglig udviklingssamtaler 2. gange årligt i HF med alle faglærere. Den første i 1. HF og 2. HF med deltagelse af forældre (September/november og april).

– (HF) Samtale med HF-leder ifm. valg af fagpakke. Her evalueres fagligt niveau samt almen trivsel i forhold til valg af fagpakke.

Kvalitetsikringssystem på BG – klik her

 

Undervisningen bliver evalueret regelmæssigt via:

– Lærerne evaluerer selvstændigt i alle fag efter hvert afholdt forløb.

– En gang årligt evaluerer alle fag skriftligt efter standardiseret undervisningsevaluering.

 

Link til undervisningsmiljøvurdering – 2021

Link til undervisningsmiljøvurdering – 2023

 

Resultaterne diskuteres med klasserne og tages desuden op på klassemøderne.