Undervisningsmiljø på Bjerringbro Gymnasium

Elevtrivselsundersøgelse 2023 – resultat

Skolens kulturudvalg, bygning- & inventarudvalg og elevråd er involveret i en række tiltag på områder, der berører hele skolen. De enkelte klassers ETU resultater behandles af klassernes lærere og lærerteams, og sammen med eleverne tages der forskellige initiativer.