Bestyrelsen for BGs Venner

To elever der sidder med laptop på gangareal

Medlemmer:

Benita Bjerregrav Knudsen Johansen – Formand

Mor til Laura 2021bx

_____________________________________________________

Mette Blumansaat

Mor til Carl 2021bx

_____________________________________________________

Lars Pedersen

Far til Ruben 2021bx

_____________________________________________________

Frode Sloth Larsen

Far til Kristoffer 2020c

______________________________________________________

Kirsten Skjoldborg Andreasen – kasserer og valgt af SU på BG

ka@bggym.dk 21411689

_________________________________________________________

Claus Kjeldsen– rektor. Sekretær for BGV

ck@bggym.dk 20837571

_________________________________________________________

Liv Victoria Riber Overgaard, 2021c – Elevrådets repræsentant