Indsatsområder

Med udgangspunkt i BG’s vision har vi følgende indsatsområder:

Samarbejde om udvikling af undervisning

 

 • Samarbejde om at implementere Gymnasiereformen 2017 i undervisningen for næste skoleår
 • Styrke kompetencer i forhold til ”at nå fra tal til kvalitet”
 • Faggrupperne opnår en synlig effektiv praksis omkring udvikling af undervisningen: Udvikling af et fælles forløb i faggruppen med fokus på synlige læringsmål


Evaluering og feedback

 

 • Synlige læringsmål
 • Karaktergivning og en styrket feedforwardproces
 • Styrket fælles undervisningsevaluering i faggrupperne
 • Kvalitetetssikringsplan


Fastholdelse og opbygning af studieparathed – som beskrevet bl.a. i fastholdelsespolitikken

 

 • Styrkelse af samarbejde om elevernes start i gymnasiet
 • Tidligere opsporing af mistrivsel
 • Mere synlig og mere stram handleplan over for fravær
 • Tydelighed i rollefordelingen og koblingerne i fastholdelsesarbejdet
 • Større opmærksomhed på løfteevne i fagene


Samarbejde med ekstern partner herunder grundskoler og videregående uddannelser

 

 • Skolens netværket kortlægges og udbygges
 • Grupper inden for eller på tværs af fag sikrer konkrete tiltag i forhold til brobygning mellem BG, videregående uddannelse og erhverv
 • Faggrupper undersøger læreplanerne for at afdække, hvad der kan kobles op på eksternt samarbejde


Internationalisering / udsyn

 

 • Udvikling af kultursamling som koncept, som bl.a. styrker elevernes udsyn
 • Samarbejde med Globale studier om interkulturelle kompetencer for sprogfag
 • Etablering af samarbejde med gymnasier i udlandet


IT og digitale kompetencer

 

 • Styrket brug af digitale læringsværktøjer gennem videndeling
 • Udarbejdelse af IT-strategi påbegyndes