HF

HF på BG

Hvorfor HF?

HF er en toårig målrettet uddannelse, som giver dig alt det, der skal til for at søge ind på både korte og mellemlange videregående uddannelser. Du kan begynde på HF direkte efter 9./10. klasse eller efterskolen.

 

HF-uddannelsen adskiller sig fra mange af de andre ungdomsuddannelser. Du får f.eks. ikke standpunktskarakterer. Derudover er HF på Bjerringbro Gymnasium lektiefri.

 

Endelig er uddannelsen professionsrettet. Det vil sige, at du vælger en fagpakke, hvor undervisningen er målrettet en bestemt type af erhverv og interesser. Samtidig får du gennem praktikforløb mulighed for at prøve kræfter med drømmeuddannelsen eller -jobbet.

HF Society & Health

Den ene af BG’s HF-fagpakker hedder Society & Health. Denne fagpakke har fokus på samfund, pædagogik og sundhed.

 

Mange vælger Society & Health, fordi de godt kunne tænke sig at arbejde med mennesker. Nogle af de bærende fag er nemlig samfundsfag og psykologi, der giver dig en god forståelse af, hvordan vi er skruet sammen – både som individer og samfund.

 

På Society and Health er det f.eks. muligt at komme i praktik på VIA pædagog-, lærer- og sygeplejerskeuddannelsen.

HF Uniform

BG’s anden HF-fagpakke hedder Uniform og er rettet mod erhverv, hvor god fysisk form og menneskeforståelse er centralt.

 

Med idræt på B-niveau og psykologi på C-niveau får du det, der skal til for at søge videre mod uniformerede erhverv, der gør en forskel. Det kan f.eks. være forsvaret, redningstjenesten eller politiet.

 

I praktikforløbene får du bl.a. mulighed for selv at komme i trøjen som soldat på flådestationen i Frederikshavn.

Karrieremuligheder

Mange af vores elever på Society & Health søger mod erhverv som sygeplejerske, lærer, pædagog, journalist, farmakolog, tandplejer, socialrådgiver og meget mere.

 

Eleverne fra Uniform-pakken uddanner sig til bl.a. soldat, politibetjent, falckredder, flyveleder, pilot, sprogofficer o. lign.

 

Begge vores HF-fagpakker giver adgang til en hel masse korte og mellemlange videregående uddannelser. Du har med andre ord ikke låst dig fast på nogen bestemt uddannelse, selvom du har valgt en specifik fagpakke.