Temaer

Der er udviklet undervisningsforløb indenfor temaerne: DNA Sekventering, Distribution af vand, Kulturforståelse, Landmåling, Pumper, Solceller og batterier, Vandanalyse, Vandrensning samt Vindmøller.

Til hvert tema udarbejdes en overordnet progressionsplan efter følgende skabelon:

Klassetrin/Niveau Centrale begreber Delerkendelser Eksempler på spørgsmål
7. klasse
8. klasse
9. klasse
C niveau (1.g)
B niveau (2.g)
A niveau (3.g)

For hvert forløb udarbejdes desuden en FIMME-beskrivelse til læreren efter følgende skabelon:

Formål (F)
Indhold (I)
Metoder (M)
Materialer (M)
Evaluering (E)

Der kan også være tale om mere udførlige lærervejledninger og endelig relevante materialer samt elevark til aktiviteterne.

Herunder findes en oversigt over undervisningsforløb der er udarbejdet eller er under udarbejdelse, status kan ses for de enkelte forløb. Projektet afsluttes i januar 2025, så indtil da vil der være forløb under udarbejdelse.

Forløb der er færdige vil findes under menupunktet Forløb i hovedmenuen.

DNA Sekventering

Titel Klassetrin Fag Status
DNA Sekventering 1.g – 3.g BT Under udarbejdelse

Distribution af vand

Titel Klassetrin Fag Status
Vandforsyningspillet Alle Ma, Fy Færdigt
Vanddistribution i forsyningslandsbyen Alle Ma, Fy Færdigt
Netlogo simulering 1.g – 3.g Fy Under udarbejdelse

Kulturforståelse

Titel Klassetrin Fag Status
Vejen til vand (Interview) 1.g Da, Sa Færdigt
Afrikadiskurser 2.g Da Færdigt
Med kærlig hilsen – et forløb om (rejse)brevgenren 3.g Da Under udarbejdelse

Landmåling

Titel Klassetrin Fag Status
Opmåling af forsyningslandsbyen 7. kl – 9. kl Ma Under udarbejdelse

Pumper

Titel Klassetrin Fag Status
Pumpen – Vejen til vand 7. kl fysik/kemi, biologi og geografi Færdigt
Pumper – Styring og gearing 8. kl fysik/kemi Under udarbejdelse
Pumper – Hydraulik 9. kl fysik/kemi Under udarbejdelse
Skil og saml en Grundfos dykpumpe Alle Fy Under udarbejdelse

Solceller og batterier

Titel Klassetrin Fag Status
Undersøgelse af solpaneler i solcelleparken Alle Fy Under udarbejdelse
Undersøgelse af stand-alone solpanel med power station Alle Fy Færdigt

Vandanalyse

Titel Klassetrin Fag Status
Vandanalyse Alle Ke, BT Under udarbejdelse

Vandrensning

Titel Klassetrin Fag Status
Vandrensning Alle Fy, Ke Under udarbejdelse

Vindmøller

Titel Klassetrin Fag Status
Design den mest effektive vindmølle 7. kl – 9. kl Fy Færdigt