Ledelsen

Dorte Gade

Dorte Gade

Rektor

(rejseorlov 9.8-17.9.2021)

Claus Smedegaard Kjeldsen

Claus Smedegaard Kjeldsen

Vicerektor og konstitueret rektor
ck@bggym.dk

Mobil: 2083 7571

Klaus Daugaard Løkke

Klaus Daugaard Løkke

Uddannelsesleder
kd@bggym.dk

Mobil: 2748 4594

Funktioner – ledelsen:

Rektor Dorte Gade

Fag: fysik og kemi

Hovedopgaver

 • Overordnet økonomisk og pædagogisk ledelse
 • Overordnet personaleledelse og organisationsstrategi
 • Skolens bestyrelse
 • Arbejdstidsaftale og lønpolitik
 • Opgavefordelinger
 • Økonomi og budget ansvarlig
 • Udbud og oprettelse af studieretninger og valgfag
 • APV og MTU
 • Ansættelse og afskedigelse, personalesager
 • Medarbejderudviklingssamtaler/gruppeudviklingssamtaler
 • Elevklagesager v mundtlige karakterer
 • Samarbejde med elevrådet, elevtrivsel og elevdemokrati
 • Optagelse
 • Udvalg: Samarbejdsudvalget, forretningsudvalget, kulturgruppen
 • Gatekeeper i Viborg Kommunes Ungeråd
 • Projektledelse
 • Faggruppeledelse

 

Vicerektor Claus Smedegård Kjeldsen

Undervisning: dansk, filosofi

Hovedopgaver:

 • Stedfortræder for Rektor
 • Pædagogisk ledelse
 • Personaleledelse, medarbejderudviklingssamtaler/gruppeudviklingssamtaler
 • Projektledelse
 • Opgavefordeling – timefagfordeling
 • Eksamensplanlægning og mundtlig eksamen
 • Økonomistyring: efteruddannelse, løn
 • Klasseansvarlig for LF, fravær og elevsanktioner
 • Talentchef
 • Elev- og personaleadministration
 • Åbent Hus
 • Elevklagesager v skriftlige karakterer
 • Holdoprettelser og valgfag
 • IT chef
 • Bibliotek
 • Optagelse af nye elever
 • Kontakt til Midttrafik
 • Udvalg: samarbejdsudvalget, BG bestyrelsessekretær, forretningsudvalget, it-udvalget, pædagogisk udvalg
 • Faggruppe ledelse

 

Uddannelsesleder Klaus Daugaard Løkke

Undervisning: historie, idræt

Hovedopgaver

 • Pædagogisk ledelse
 • Personaleledelse, medarbejderudviklingssamtaler/gruppeudviklingssamtaler
 • Projektledelse
 • Klasseansvarlig for LF, fravær og elevsanktioner
 • MTU, APV og elevtrivsel
 • Forældremøder og konsultationer
 • NyNordiskSkole
 • Udvekslingselever
 • Fællesarrangementer og temadage
 • Brobygning og introkurser
 • Udvalg: samarbejdsudvalget, aktivitetes udvalget, pædagogisk udvalg
 • Faggruppeledelse
 • Økonomistyring: projekter, ekskursioner, rejser
 • Klasseansvarlig for LF, fravær og elevsanktioner
 • Skriftlige eksamen og årsprøver
 • Mentorordningen, SPS
 • Kursusleder
 • Ekskursioner og studierejser
 • Universitetspraktik
 • Internationalisering
 • Brobygning 10 CV
 • Ekstern samarbejde grundskoler