Information fra BG under Covid-19

Information fra BG under Covid-19

16.4.2020

Klik her og læs om genåbning for 3g – mandag 20. april

Læs instruks om hygiejne og adfærd

 

9.4.2020

Klik her og læs om langsom genåbning for 3g – og om eksamen

 

6.4.2020
Klik her og læs orientering efter aftenens pressemøde

 

3.4.2020

Vi ønsker alle en god påskeferie! Vi opdaterer denne side, så snart vi ved mere om COVID-19 og evt. genåbning af skolen.

 

25.03.2020

Klik her og læs orienteringsbrev nr. 4 fra rektor Dorte Gade.

 

19.03.2020

Klik her og læs orienteringsbrev nr. 3 fra rektor Dorte Gade.

 

18.3.2020

Opdatering fra ledelsen omkring den virtuelle skoledag.

Kære elever og forældre.

 

BG Virtuelt – Vi lærer noget hele tiden😊

 

Skemaet i Lectio giver struktur på dagen. Her kan eleverne se, hvornår der er undervisning i hvilket fag, timens program og hvordan der kommunikeres. Her ses også vejledningstider for 3.g eleverne, som i denne periode skriver deres store studieretningsprojekt, SRP.

 

I platformen TEAMS er der kopi/backup af skema for 1. og 2. årgang. Så hvis Lectio kører ustabilt, så kan man finde ugeskemaet i TEAMS. Lærerne instruerer eleverne i hvordan de skal arbejde virtuelt, så det handler om at ”tjekke ind” og være tilstede samt aktiv. Meget (men ikke alt) kommer til at foregå synkront, og der er registrering af, om eleverne laver deres opgaver, og om de er aktive deltagere.

 

Der er masser af hjælp og masser af dialog. TEAMS-videokonference kører stabilt, når bare eleverne tager kamera og mikrofon fra – indtil de får ordet af læreren.

 

Vi har lavet nye retningslinjer for mængden af lektier (mindre end vi plejer – for at der kan være tid til det nye tekniske). Lærerne må lægge lektier ind en time senere end de plejer nemlig indtil kl. 16. Fordi i skoletiden kører Lectio måske ustabilt, og det kan være svært for både elever og lærere at lave ændringer derinde i skoletiden. Men så har vi TEAMS og andre paltforme.

 

Studievejlederne, mentorerne og IT-supporterne har givet eleverne besked om hvornår og hvordan de kan kontaktes. Alle kan få støtte, hjælp og vejledning.

 

SRP-vejlederne har mange forskellige muligheder for at følge og vejlede eleverne. De taler med eleverne individuelt om dette.

 

Hvis eleverne bor hjemme må I forældre gerne hjælpe til med struktur på dagen.

 

God opbakning til hinanden i denne tid – hvor vi ikke må forsamles – men kun kan mødes virtuelt.

 

Håber alt vel derude.

Med gode hilsner fra ledelsen på BG.

 

11.3.2020

Gymnasiet er lukket som følge af den nationale situation omkring COVID-19 (Corona).

Vi orienterer vores elever og deres forældre via intranet og til dels hjemmeside.

Rektor Dorte Gade kan kontaktes på mobil 2966 0188 og vicerektor Claus Kjeldsen på mobil 2083 7571.

Har du brug for adgang til bygningerne, skal du kontakte pedel Erling Franks på mobil 2421 2456.

Du er velkommen til ringe, hvis du har brug for os – du er også velkommen til at skrive til vores mail: epost@bggym.dk. Direkte mailadresser på personalet finder du på hjemmesiden under menupunktet “Kontakt BG”.

Med venlig hilsen
Rektor Dorte Gade