Elevrådet

To elever der sidder med laptop på gangareal

Elevrådet

Medlemmer:
3a: Nikoline Pedersen
3b: Amalie Ejlersen
3c: Thomas Rod
3d: Niklas Verne Jensen Kassér
3x: Aleksander Jensen Formand
2b: Christopher Padkjær
2c: Tea Aborg
2x: Ida Uldael
GR1: Lucas Jacobsen
GR2: Shannon Benjamin
GR3: Freya Abildskov

Ifølge gymnasiebekendtgørelsen skal der være et elevråd på ethvert gymnasium.
Dette elevråd vælges af og blandt skolens elever.
Formål:
Ifølge vore vedtægter er elevrådets formål:

– at varetage elevernes interesser og synspunkter på BG,
– at styrke og fuldt ud udnytte elevernes indflydelse på egne forhold,
– at styrke og formidle kommunikationen mellem elever, lærere, ledelse og elevråd,
– at beklæde udvalgsposter i de forskellige udvalg.

Hvad laver elevrådet i praksis?
Elevrådet står for en masse forskellige aktiviteter. Nogle er praktiske, mens andre er for at styrke det sociale samvær og selvfølgelig er nogle politiske. De praktiske aktiviteter ligger som regel i starten af året og omhandler skolefotografering, studiekort, årbøger, skoletrøjer og selvfølgelig studenterudstyr.

Elevrådet står for den årlige sportsdag, som ligger i begyndelsen af august. Elevrådet har sine egne sociale aktiviteter som elevrådsweekenden, hvor elevrådsarbejde og fest blandes. Elevrådet holder også deres egen julefrokost.

De politiske aktiviteter, som må ses som elevrådets vigtigste opgaver, består bl.a. i deltagelse i skolens bestyrelse og udvalg aktivitetsudvalg, kulturudvalg, pædagogisk råd, pædagogisk udvalg, samt diskussion af elevorganisationernes arbejde. Elevrådet samarbejder med DGS (Danske Gymnasieelevers Sammenslutning), som er landsdækkende organisation- er, der varetager gymnasieelevernes interesser.

Hvordan bliver man medlem af elevrådet?
På Bjerringbro Gymnasium vælges repræsentanterne for elevrådet som udgangspunkt ved skoleårets begyndelse. Ved gymnasiereformen i 2017 vil fremgangsmåden og tidspunktet for valg til elevrådet tilpasses, så det fortsat kan sikres, at der er én elev pr. klasse i elevrådet. Informationer om hvordan man stiller op m.m. bliver givet i starten af året.